Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova Àrea de Serveis Socials de Banyoles posa el focus d’atenció en la infància i les famílies, les persones grans i l’acció comunitària

El balanç del primer any de treball destaca per donar continuïtat a l’atenció a les persones i pel treball cap a un nou model amb enfocament comunitari, transversal i més proper al territori

dimarts 30 abril 2024

El primer any en què l’Ajuntament de Banyoles desenvolupa plenament les competències en matèria de Serveis Socials ha fet que prop de 3.000 persones s’hagin beneficiat d’un recurs o servei que ha gestionat l’equip de professionals de la nova Àrea. El 2023 ha estat un any de canvis que ha permès obrir noves línies de treball i estar més a prop de la ciutadania, a través de l’apropament als diferents barris de la ciutat.

La realitat social de Banyoles denota un augment de la diversitat i la complexitat de les necessitats socials, també que hi ha un clar envelliment i sobreenvelliment de la població i una necessitat de treballar amb el col·lectiu de la infància, en especial la que prové de famílies vulnerables. Aquestes són algunes de les dades que destaca l’anàlisi de la ciutat que s’ha fet des de l’àrea de Serveis Socials.

En aquesta línia, i per oferir un servei el més eficient possible per fer front a la realitat del municipis, l’àrea ha focalitzat la seva intervenció en promoure la millora de la qualitat de vida de la ciutadania a través de l’acompanyament a les persones i famílies així com l’impuls del desenvolupament social del municipi.

Ester Busquets, regidora de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Banyoles ha destacat que “la nostra intervenció està centrada en la persona, per aquest motiu hem fet una clara aposta per apropar-nos als barris per conèixer de primera mà les seves necessitats i, així, establir eines de prevenció a partir de diferents metodologies”. A més d’afegir que “fem un balanç positiu tot i les dificultats que hem tingut, ja que hem treballat amb noves línies i tenim en marxa nous projectes com el de ‘Barris amb futur’ que ens permetran aplicar noves metodologies”.

L’acció dels serveis socials de Banyoles

Per tal d’abordar les principals necessitats que tenen els veïns i veïnes de Banyoles, l’acció dels Serveis Bàsics d’Atenció Social com a eix vertebrador de l’atenció social a Banyoles, ha desplegat tot un seguit de mesures en base a: situacions de necessitat per promoure l’autonomia personal, situacions de necessitats materials i instrumentals i situacions de necessitat en l’àmbit relacional, tant en l’entorn familiar com en el comunitari.

Per promoure l’autonomia personal, l’acció dels Serveis Socials s’ha centrat en l’acompanyament a persones en situació de dependència per fomentar la seva autonomia amb un abordatge preventiu i un enfocament comunitari. Així, durant el 2023, 845 persones de 582 nuclis familiars han estat beneficiàries de recursos i atencions relacionades amb la manca d’autonomia i l’atenció a la dependència, de les quals el 75,62% corresponen a persones majors de 65 anys, i dins d’aquesta franja 7 de cada 10 persones ateses han estat dones.

En aquest àmbit es destaca que es van tramitar 139 sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i 85 sol·licituds de revisió de grau, també que 475 persones han estat beneficiàries del Servei de teleassistència, 43 persones del servei d’Àpats a domicili, 79 persones que han rebut Serveis d’Ajuda a Domicili i 34 persones que han estat ateses pel Programa de suport a l’autonomia personal.

La majoria de problemàtiques són per motius de salut i limitacions associades a l’envelliment com malalties físiques cròniques, Alzheimer o d’altres demències. Això fa preveure un escenari d’una ciutat diversa i complexa, on tindrà un gran pes una nova generació de persones grans actives i on seran molt més habituals les persones molt grans amb necessitats de suport i cura.

Per altra banda, per fer front a les necessitats materials i instrumentals s’han desplegat accions per l’acompanyament a les persones i les famílies en situacions d'insuficiència d’ingressos per cobrir les necessitats bàsiques i/o dificultats per accedir o mantenir un habitatge, subministraments, etc.. En aquest àmbit, 932 persones de 414 nuclis familiars s’han beneficiat de recursos i atencions relacionades amb l’atenció a les situacions associades a problemàtiques econòmiques, d’habitatge, laborals...

Com succeïa en anys anteriors, es donen situacions de major precarietat econòmica, sobretot, en persones amb contractes laborals precaris, persones immigrades sense autorització de residència i treball, persones soles o famílies monoparentals amb baixos ingressos i sense suport familiar extens, persones i famílies amb alts nivells d’endeutament i escassa capacitat en la gestió i administració dels seus recursos, i persones amb molt baixos nivells d’ingressos, com ara ho són les perceptores de pensions no contributives o en atur de llarga durada.

Davant les necessitats relacionals en l’àmbit familiar, 932 persones de 251 nuclis familiars han estat beneficiàries de recursos i atencions relacionades amb l’atenció a les relacionals disfuncionals en l’àmbit de la família. Molts d’aquests nuclis familiars tenen problemàtiques molt correlacionades amb necessitats de tipus instrumental i material i amb les dificultats de moltes famílies per a desenvolupar les funcions parentals. Les situacions complexes relacionades amb les dificultats de les famílies tenen conseqüències directa sobre les relacions familiars i les conseqüents desigualtats socials cap a la infància.

Per fer front a aquestes necessitats s’han desplegat els Serveis d’Intervenció Socioeducativa amb un total de 160 infants i adolescents atesos, el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) que va atendre a 30 famílies, el projecte Esbargir amb un total de 85 infants atesos o el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que l’any passat va atendre 132 dones.

Acció comunitària i inclusió social

Des del Serveis Socials també s’ha posat el focus en les relacions fora de l’àmbit familiar que engloba els serveis, programes i recursos que treballen per la inclusió social, la igualtat d’oportunitats o la convivència de tota la ciutadania de Banyoles. Així, durant el 2023 s’ha donat continuïtat a accions com el Programa Barris 10, la Festa Major Inclusiva, la Taula d’inclusió social, entre d’altres i s’han impulsat nous projectes com els projectes ‘Referent de barri’ o el programa ‘Banyoles Ciutat Gran’, adreçat a persones majors de 70 anys i que durant l’any passat va atendre 133 persones (80% dones i 20% homes).

El balanç que es fa des de l’àrea d’aquest primer any és positiu en el sentit que s’han obert noves línies de treball i pel reforç del vincle amb la ciutadania per l’increment de la presència als diferents barris de la ciutat per així conèixer les demandes i tenir presents les propostes de millora.