Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajut lloguer per a persones entre 36 i 64 anys

imatge hbiattge.jpg

Qui la pot sol·licitar:

 

Persones entre 36 i 64 anys a data 26/02/2024, que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin el requisits de la convocatòria.

 

Import màxim del lloguer:

 

L’import màxim del lloguer o preu de cessió mensual és de 650 euros (a la demarcació de Girona).

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros.

 

Termini per presentar les sol·licituds:

 

Des del 15 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores fins al 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos

 

Documentació necessària:

 

  • Model normalitzat de la sol·licitud omplerta i signada
  • DNI/NIE vigent de totes les persones empadronades a l’habitatge.
  • Volant de convivència, en el cas de no residir al municipi de Banyoles.
  • Llibre de família, si s'escau.
  • Contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents l'any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud
  • Full normalitzat de transferència bancària, o document equivalent (certificat titularitat bancària), a nom de la persona sol·licitant
  • Carnet família monoparental i/o nombrosa, certificat de discapacitat, etc., si s’escau

 

Com sol·licitar-la:

 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

 

o presencialment, demanant cita prèvia al web www.banyoles.cat o trucant al 972 58 48 16