Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajut lloguer jove 35 anys o menys

imatge 35 anys ajudes lloguer.jpg

Qui la pot sol·licitar:

  • Joves fins a 35 anys en data 26/02/2024, que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Import màxim del lloguer

  • Preu mensual per habitatge 650 € i per habitació 350 €
  • Famílies monoparentals, nombroses i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem de mobilitat favorable 900€.

 

Termini per presentar les sol·licituds

  • Des de l’11 de març de 2024 a les 9:00 h. fins al 12 d'abril de 2024 a les 15:00 h.

 

Documentació necessària

  • DNI/NIE vigent de totes les persones empadronades a l’habitatge
  • Llibre de família, si s’escau
  • Volant de convivència, en el cas de no residir al municipi de Banyoles
  • Contracte lloguer i tots els rebuts pagats de l’any en curs
  • Sol·licitud signada, juntament amb el full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent (certificat titularitat), a nom de la persona sol·licitant
  • Carnet família monoparental i/o nombrosa, certificat de discapacitat (si s’escau)

 

Com sol·licitar-la:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge/subvencions-lloguer-joves/index.html

o presencialment demanant cita prèvia a www.banyoles.cat o trucant al 972 58 48 16