Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Banyoles delega a XALOC la gestió i recaptació de les sancions de trànsit

Des d’aquest 1 de març l’ens de la Diputació de Girona gestiona els expedients sancionadors

dilluns 02 març 2020

L’Ajuntament de Banyoles ha delegat a XALOC la gestió i la recaptació dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari que es produeixin al municipi. A través del conveni signat entre les dues administracions, des d’ahir diumenge 1 de març, el XALOC gestiona la recaptació voluntària i executiva de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de trànsit i seguretat viària.

Fins ara l’Ajuntament de Banyoles realitzava a través dels seus propis serveis la tramitació dels procediments administratius en matèria de trànsit i la recaptació en via voluntària de les sancions imposades i tenia delegada la recaptació en via executiva de tots els ingressos municipals al Consell Comarcal del Pla de l’Estany des de febrer de 2008.

A través del nou conveni que s’ha signat, i que es va aprovar en el ple municipal, és ara el Xaloc qui gestiona i recapta les sancions viàries. La complexitat tècnica i l’especialització que requereix la tramitació del procediment administratiu en matèria de trànsit i la necessitat de reorganitzar els serveis de la Secretaria Municipal de l’Ajuntament han aconsellat a l’Ajuntament de Banyoles delegar aquestes tasques a XALOC, que ja està especialitzada en la gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit.

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) és un organisme autònom de gestió tributària de la Diputació de Girona i té com a finalitats i competències les facultats de gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, entre ells, les sancions en matèria de trànsit.