Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consells de barri

L’Ajuntament de Banyoles fomenta la participació ciutadana amb els 8 consells de barri organitzats per l’àrea de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles. Els 8 consells de barri són el Consell de barri de les Rodes, el Consell de barri de Canaleta, el Consell de barri de Mas Palau, el Consell de barri de Sant Pere, el Consell de barri de la Farga, el Consell de barri de Can Puig, el Consell de barri de la Vila Olímpica i el Consell de barri del Barri Vell. Són consells de participació que tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i suggeriments.

El consell de barri és convocat públicament per l’alcalde o regidor en qui delegui i l’Associació de veïns, i hi poden participar tots els veïns i veïnes del barri corresponent, essent presidit per l’alcalde o el regidor en qui delegui.

Els consells de barri tenen les funcions següents:
a) Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que afectin l’àrea territorial corresponent i dels projectes d’interès global de la ciutat.
b) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.
c) Fer propostes de noves actuacions al barri.
d) Demanar informació sobre temes del seu interès.
e) Proposar la realització d’audiència.
f) Proposar les inversions que cal fer en l’àmbit territorial per tal que es tingui en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals.
g) Fomentar la coordinació entre els veïns i les associacions de l’àrea territorial corresponent i entre aquest i l’Ajuntament.
h) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.
i) Col·laborar en l’organització en el seu territori d’actuació d’actes de diversa índole (culturals, esportius, socials, econòmics), que puguin tenir interés municipal.
j) Col·laborar en l’organització de les festes de barri i temàtiques.

Durant la pandèmia de la COVID s'han suspès els Consells de barri i s'han remprès del 2022. Tanmateix durant el 2021 l'Ajuntament de Banyoles ha organitzat una reunió amb totes les associacions de veïns de Banyoles per mantenir el contacte de la situació actual dels barris de la ciutat.

Resum de les reunions amb les associacions de veïns (només el 2021 per la impossibilitat de convocar consells de barri per la COVID)

Més informació sobre les reunions amb les associacions de veïns (només el 2021 per la impossibilitat de convocar consells de barri per la COVID)

Plànol dels consells de barri

Reglament de funcionament dels Consells de barri de Banyoles

Altaveu ciutadà, participació ciutadana en línia de temes d'interés local