Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Controlador de via pública

El controlador de via pública vetlla pel bon funcionament de tots els serveis i concessions públiques que es presten a la via pública (jardineria, neteja viària, mal funcionament dels semàfors, enllumenat, contenidors d'escombraries, senyalització viària, estat de les voreres, etc.). Així com la regulació del mercat setmanal i les fires, i per controlar el bon estat del mobiliari urbà (pilones, jardineres, fanals, bancs, etc).

D'altra banda, el controlador de via pública fa el seguiment de les autoritzacions d’obres majors i menors, i de les autoritzacions d'ocupació de via pública i guals que l'Ajuntament atorga a tercers. En aquest cas, el controlador fa un seguiment d'aquestes llicències, vetlla pel compliment de les ordenances i reglaments municipals corresponents i de les possibles irregularitats que es puguin produir al respecte.

Tot aquest control s'exerceix sobre el terreny mateix, recorrent a diari diferents rutes per la ciutat; i també fent el seguiment de les queixes que s'hagin rebut a l'Ajuntament.

Truca al controlador
Tothom que decti alguna irregularitat a la via pública pot utilitzar aquest servei.

- Telèfon: 636 177 358
- Horari: de les 8 del matí a 3 de la tarda.