Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instal·lació d'ascensors

Cada dia la proporció de gent gran és més important i, en canvi, existeixen alguns edificis a Banyoles que no disposen d’ascensor, dificultant la mobilitat dels seus veïns i veïnes. Els barris de Can Puig, Canaleta, Mas Palau i La Farga són els més desafavorits en aquest sentit.

Instal·lar un ascensor en un edifici representa una millora important en la qualitat de vida dels seus residents, ja que facilita l’accessibilitat, eliminant o disminuïnt barreres arquitectòniques. Aquesta millora també comporta un augment del valor patrimonial de l’immoble, que beneficia a tots els copropietaris.

Per tal d’estimular la instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars, l’Ajuntament ha obert una línia de subvencions en aquells edificis on siguin possible fer-ho i no en tinguin. Les comunitats de propietaris seran les beneficiàries d’aquestes ajudes, si bé aquestes es condicionaran al nivell de renda, l’edat o la mobilitat dels seus propietaris, entre d’altres.

Després de comprovar que l’edifici reuneix les condicions tècniques necessàries que permeten la instal·lació d’un ascensor, la comunitat de propietaris es pot acollir a la subvenció.

Què necessitem?

  • Comprovar per mitjà de tècnics, la viabilitat de la instal·lació de l’ascensor.
  • Previ acord formal de la comunitat de propietaris (3/5 parts o majoria simple si s’arriben a eliminar barreres arquitectòniques), caldrà encarregar un projecte per definir l’obra i el tipus d’ascensor més adequat a les necessitats de la comunitat.
  • Que la comunitat de propietaris s’aculli a les ajudes existents del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i de l’Ajuntament de Banyoles.
  • Contractar els serveis d’una empresa especialista.