Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tresoreria i recaptació

Descripció del servei

El Servei de Tresoreria i Recaptació és el que rep tots els ingressos municipals, tant els de caràcter tributari, a través de la Recaptació municipal, com els d’altres tipus (subvencions, participació en els tributs estatals, ingressos patrimonials, etc.), i realitza tots els pagaments.

Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Gestió de la Tresoreria i la Recaptació municipals
  • Domiciliacions bancàries de tributs municipals.
  • Tramitació de pagaments fraccionats.
  • Resolució de recursos en matèria de recaptació.
  • Elaboració i presentació de les actes d’arqueig i dels comptes de Recaptació i Tresoreria.
  • Control i custòdia de fons, valors i efectes de l’Ajuntament.
  • Planificació