Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accés al Barri Vell pel carrer Porta del forn

El Barri Vell de Banyoles és una zona on els vianants tenen prioritat, l’accés de vehicles és restringit i la seva velocitat màxima no pot passar de 30 km/h.

El control d’accés al Barri Vell pel carrer Porta del Forn  és mitjançant una càmera fotogràfica que enregistra la matrícula de tots els vehicles que hi accedeixen durant les 24 hores de tots els dies de l’any.

La relació de carrers del Barri Vell que hi poden accedir  són els següents:

C/ Porta del Forn

 

Pl. del Teatre

  C/ de Baix

     C/ Església

    C/ Escrivanies

Pl. de la Font

  C/ Pia Almoina

 

     C/ Major

 

CRITERIS D’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PER ACCEDIR AL BARRI VELL .

 

1 – GENERAL.

 

1.- Qualsevol persona usuària d’un vehicle pot accedir al Barri Vell pel carrer Porta del  Forn de 7 a 13 hores.

2.- A partir de les 13 hores, l’accés pel carrer Porta del Forn es regeix pels següents criteris :

 

Qualsevol persona usuària d’un vehicle pot accedir al Barri Vell pel Carrer Porta del Forn  tres vegades durant el trimestre natural per poder fer gestions (comerç, visita mèdica...).

Hi pot entrar tres vegades de gener a març, tres vegades d’abril a juny, tres vegades de juliol a setembre i tres vegades d’octubre a desembre. Les tres entrades per trimestre no són acumulables en cas de no utilitzar.-les. A partir de la quarta entrada per trimestre es tramita una denúncia.

La persona usuària de vehicle que superi les autoritzacions descrites a l’apartat anterior i que necessiti accedir al Barri Vell pel Carrer Porta del Forn, s’ha d’adreçar a l’Ajuntament per justificar el motiu i comunicar matrícula, marca i model del vehicle i presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’ IVTM a Banyoles.

Aquesta sol·licitud s’ha de fer amb una antelació de 48 hores a l’accés. En cas que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposen d’un termini màxim de 48 hores per presentar una justificació.

 

2 – PERSONA  EMPADRONADA,  PROPIETARIA DE UN  LOCAL COMERCIAL O PARQUING AL  BARRI VELL.

2 .1. La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i que pagui l’IVTM a Banyoles té accés al Barri Vell durant les 24 hores. La matrícula del cotxe és enregistrada automàticament i té dret a accedir pel carrer Porta del Forn per un període de 2 anys.

2.2. La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i que no pagui l’IVTM a Banyoles ha de presentar el DNI  i el permís de circulació del vehicle a l’’Ajuntament . Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i  per una periodicitat de 2 anys.

2.3. La persona no empadronada i propietària d’un habitatge o local comercial situat en  un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn i propietària de vehicle ha de presentar el DNI i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle i presentar a  l’Ajuntament el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’IVTM  a Banyoles. Se li autoritzarà l’accés durant les 24 hores per una periodicitat de 2 anys.

 

3– PERSONA AMB HABITATGE, LOCAL COMERCIAL O PARQUING  EN LLOGUER AL BARRI VELL

La persona no empadronada i arrendatària d’un habitatge, local comercial o pàrquing en un carrer al qual s’ha d’accedir pel carrer Porta del Forn,  propietària d’un vehicle ha de presentar el DNI, fotocòpia del contracte de lloguer i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle i presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’ IVTM a Banyoles.

Se li autoritzarà l’accés al Barri Vell per la Porta del Forn durant les 24 hores i per una periodicitat de 2 anys.

 

4 – PERSONA AMB FAMILIAR RESIDENT AL BARRI VELL

6.1. La persona que sigui pare o mare d’un/a menor que visqui en un carrer al qual necessàriament ha d’accedir pel carrer Porta del Forn o sigui familiar d’una persona d’edat avançada o amb mobilitat reduïda.

Ha de presentar el DNI de la persona familiar resident al Barri Vell i comunicarà la matrícula, marca i model del vehicle a  l’Ajuntament.

Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i  per una periodicitat de 2 anys.

 

5 – VEHICLE COMERCIAL O EMPRESES PROVEÏDORES

El vehicle autoritzat per a càrrega i descàrrega no pot entrar en cap cas al Barri Vell pel carrer Porta del Forn fora de l’horari establert de càrrega i descàrrega. Si és imprescindible accedir-hi fora de l’horari establert, cal sol·licitar una autorització puntual justificada d’accés a l’Ajuntament i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle.

 

6 – CLIENT DE BOTIGA DEL BARRI VELL

L’empresa comercial amb establiment dins el Barri Vell pot sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització puntual per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle del client si necessita accedir al Barri Vell pel carrer Porta del Forn. També pot comunicar la matrícula per qualsevol altra circumstància justificada.

 

7 – EMPRESA DE SERVEIS

L’empresa subministradora de serveis (neteja, aigua, llum lampisteria...)  amb establiment fora el Barri Vell que disposa de clients o comunitats dins el Barri Vell ha de sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per a l’accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle comercial si ha de proveir els seus clients fora l’horari de càrrega i descàrrega

 

8 – EMPRESA CONSTRUCTORA

L’empresa constructora que tingui llicència d’obra al Barri Vell i necessiti accedir a l’obra pel carrer Porta del Forn, ha de sol·licitar a ’Ajuntament autorització per a l’accés i l’ocupació de la via pública si cal, i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle industrial.

 

9 – PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA

La persona amb mobilitat reduïda que disposi de targeta especial d’aparcament per a vehicles de persones disminuïdes ha de comunicar a l’Ajuntament la matrícula, marca i model del vehicle i presentar el permís de circulació del vehicle en cas de no pagar l’ IVTM a Banyoles. Se li autoritzarà dret d’accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys.

 

10 – PERSONA FAMILIAR RESIDENT EN CENTRE ASSISTENCIAL DEL BARRI VELL

 La persona familiar d’un/a resident o usuari de la residència La Llar del C/ Major i propietària d’un vehicle ha de comunicar al centre la matrícula, marca i model del vehicle. El centre ha de sol·licitar l’accés del vehicle al Barri Vell. Se li autoritzarà l’accés durant les 24 hores i per una periodicitat de 2 anys.

Decret d'alcaldia 330.2017