Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge - Oficina local i comarcal d'habitatge de Banyoles i Comarca

CarrerValls-270618-WEB (2).jpgFoto: Harold Abellan.

 • Regidor: Jordi Congost
 • Ubicació: Passeig de la Indústria, 25
 • Telèfon: 972 58 48 16
 • A/e: habitatge@ajbanyoles.org

Descripció del servei

L'objectiu de l'Oficina es gestionar i intentar facilitar tots els tràmits referents a l'habitatge dins de l'àmbit del municipi de Banyoles i Comarcal del Pla de l'Estany.

 1. Ajuts a la rehabilitació
 2. Renda bàsica d'emancipació
 3. Xarxa de mediació per al lloguer social
 4. Registre únic de sol·licitants per a pisos de protecció oficial
 5. Promocions d'habitatge de protecció oficial
 6. Informació i derivació al servei OFIDEUTE (Girona)
 7. Informació i assessorament en l'àmbit de l'habitatge

Pla per la mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars 2019

La Diputació de Girona (Àrea de Cooperació Municipal), ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 7.000 euros per a la realització del “Pla de mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars” del municipi de Banyoles.

 

Gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal 2019

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per un import de 3.350 euros per la gestió de les polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge de la comarca del Pla de l’Estany per seguir mantenint les polítiques socials d’habitatge.

L’Ajuntament ha rebut una subvenció per al Projecte Treball als Barris 2018-2019

És una acció cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.

Import atorgat: 341.362,69 €

Actuacions realitzades:

 • Dispositiu d’Inserció sociolaboral
 • Casa d’Oficis: especialitat Manteniment integral d’habitatges i el seu entorn
 • Servei de proximitat i atenció
 • Servei d’atenció en l’àmbit de l’habitatge
 • Servei de mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes
 • Brigada de suport al barri de la Farga

 bàners.jpg

Subvencions per la rehabilitació d'habitatges
 
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Normativa aplicable. Resolució:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=689079&language=ca_ES


Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans:
http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Normativa aplicable. Resolució:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=698078


 
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge:
 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

 
En aquest enllaç hi ha informació dels tres tipus de prestació d'urgència especial, que també es podrien especificar per separat:
 
Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=1

 
Ajut per al pagament de quotes d'amortització hiptecària:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=2

 
Ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=3

 
Normativa aplicable. Resolucions:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=624639

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=657047

(modifica alguns aspectes de l'anterior)

Les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'habitatge de l'Ajuntament, on se'ls facilitarà la informació i les sol·licituds que podran presentar, i es tramitaran les ajudes.