Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La recollida selectiva de residus a Banyoles supera el 50%

L’aplicació del nou contracte de residus permet augmentar la recollida selectiva en totes les fraccions i es va tancar 2022 complint els objectius que fixa la Unió Europea

divendres 17 març 2023

La implantació del nou contracte de recollida de Banyoles, amb la implantació del nou model de recollida domèstica i el servei porta a porta comercial, ha permès un augment del 25% en la recollida selectiva de residus que se situa en un 50%, complint els objectius que fixa la Unió Europea. 

Banyoles va començar el nou contracte de recollida de residus propi a inicis de 2022, concretament durant el mes de febrer, recuperant així la gestió de les cinc fraccions de residus principals (orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig). D’aquesta manera, Banyoles va iniciar el desplegament del nou model de recollida que aposta per una recollida domèstica en punts de recollida unificats i nets i un servei de recollida comercial porta a porta de totes les fraccions majoritàries. Aquest nou model aposta també per la informació i educació ambiental amb la incorporació de dos educadors ambientals que porten a terme tasques de formació, assessorament i control. 

El nou contracte també ha suposat una gran millora qualitativa i ambiental de la maquinària que realitza els serveis, amb vehicles més eficients i respectuosos amb el medi ambient. Tots els nous serveis, així com la nova maquinària, s’han anat implantant de forma programada i al 1 de juliol de 2022 es van implantar definitivament tots els serveis planificats en el nou contracte. 

L’alcalde Miquel Noguer ha destacat que “l’objectiu del nou contracte és disposar d’un servei de recollida d’escombraries que doni més i millors serveis, adaptats a les necessitats dels ciutadans i dels establiments comercials i fer-ho de la forma més eficient i sostenible”. 

Amb la implantació del nou model de residus la recollida selectiva de les fraccions d’orgànica, envasos, paper i cartró i vidre ha augmentat un 25% respecte les dades de l’any anterior. Pel que fa a la recollida de la fracció orgànica i d’envasos han augmentat més del 40% respecte el 2021 i la recollida de vidre, un 36%. Pel que fa a la fracció de paper i cartró s’ha reduït un 9%, el que s’atribueix a la gestió pròpia per part d’alguns establiments. Per últim, pel que fa a la fracció resta, s’ha reduït un 18%, respecte 2021. En general, la generació de residus s’ha reduït un 4%, respecte 2021.

En aquest sentit, Miquel Noguer ha destacat que “aquestes dades assenyalen clarament la influència del nou model de recollida de residus amb la millora de la separació de residus per part dels ciutadans i els comerços” i ha afegit que “la reducció global en la generació de residus evidencia que el nou model incentiva la reducció i la prevenció de residus”. “Tenim Banyoles més neta i endreçada, complint els objectius marcats per la Unió Europea i donant un millor servei als banyolins i banyolines”, ha afegit Miquel Noguer.

A més, amb les dades obtingudes s’estima que la implantació del nou model de recollida ha suposat un estalvi del 12% d’emissions de CO2 que representen un total de 500 tones de CO2 anuals, l’equivalent a les emissions que s’emeten en realitat un trajecte de 2 milions de quilòmetres amb un automòbil convencional. Per altra banda, pel que fa al cost de tractament dels residus, s’estima que la implantació del nou model de recollida de residus suposa un estalvi del 28% per aquest concepte, suposant un estalvi de 152.000 euros anuals. 

La previsió és que, si es mantenen aquestes dades, durant el 2023 se superarà la recollida selectiva del 55% dels residus generats.