Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació als contribuents

L’Ajuntament de Banyoles comunica que el període de cobrament dels Impostos i les Taxes Municipals per l’exercici 2019 s’estableix de l’1 d’abril al 5 de juny, ambdós inclosos.

divendres 29 març 2019

L’Ajuntament de Banyoles comunica que el període de cobrament dels Impostos i les Taxes Municipals per l’exercici 2019 s’estableix de l’1 d’abril al 5 de juny, ambdós inclosos, diferenciant el tractament pels rebuts domiciliats i els no domiciliats segons el següent quadre:

CONTRIBUENTS AMB ELS REBUTS DOMICILIATS

CONTRIBUENTS AMB ELS REBUTS NO DOMICILIATS

                       

Concepte

Fracció

Data càrrec banc

IBI Urbana

Taxa Escombraries

60%

03/05/2019

Concepte

Període de pagament

40%

04/10/2019

IBI Urbana

IBI Rústica

Taxa Escombraries

IVTM

Taxa Entrada Vehicles

Taxa Cementiri

Taxa Pesqueres

De l'1 d'abril al 5 de juny

IBI Rústica

IVTM

Taxa Entrada Vehicles

Taxa Cementiri

Taxa Pesqueres

100%

03/05/2019

El termini màxim per domiciliar rebuts, modificar la domiciliació o donar-la de baixa serà el dia 18 d’abril de 2019, personant-vos al Servei de Recaptació, o bé, descarregant el model normalitzat de domiciliació bancària que trobareu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, https://seu.banyoles.cat, a l’apartat de tràmits

, el qual haureu de trametre degudament omplert i signat per correu electrònic a l’adreça hisenda@ajbanyoles.org.

Els rebuts no domiciliats s’hauran de pagar mitjançant la presentació del tríptic a qualsevol entitat financera col·laboradora de la recaptació municipal, o bé, a través de l’apartat de pagament d’impostos de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.

Servei de Gestió Tributària - Recaptació 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Passeig Indústria, 25

17820 Banyoles

Telèfon: 972 575007

Correu-e: hisenda@ajbanyoles.org