Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Finalitzes les obres de consolidació dels marges del rec d’en Teixidor

Les obres estan incloses dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

dilluns 23 agost 2021

L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres de consolidació dels marges del rec d’en Teixidor. Els treballs, han suposat una inversió d’uns 93.000 euros, estan incloses dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Els treballs han permès corregir els efectes de l’erosió dels marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre el Passeig Lluís M. Vidal i el Passeig de la Generalitat, que discorre entre l’escola de La Draga i la plaça Maria Ros i Gussinyé (marge sud) i els habitatges que donen al carrer Sant Mer (marge nord). Amb l’actuació s’impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna.

Fins aquestes obres, el rec tenia diferents estructures de contenció en diferents estats de conservació i principalment els marges amb talús de terra amb vegetació presentaven seriosos problemes d’estabilitat. El projecte ha permès reforçar l’estabilitat dels marges i la seguretat en zona urbana, a més d’optimitzar al màxim possible la naturalitat, la biodiversitat i la connectivitat del rec, la construcció d’un mur de gabions a cada marge i afavorir la integració de la infraestructura amb pedra de travertí.

L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres de consolidació dels marges del rec d’en Teixidor. Els treballs, han suposat una inversió d’uns 93.000 euros, estan incloses dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Els treballs han permès corregir els efectes de l’erosió dels marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre el Passeig Lluís M. Vidal i el Passeig de la Generalitat, que discorre entre l’escola de La Draga i la plaça Maria Ros i Gussinyé (marge sud) i els habitatges que donen al carrer Sant Mer (marge nord). Amb l’actuació s’impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna.

Fins aquestes obres, el rec tenia diferents estructures de contenció en diferents estats de conservació i principalment els marges amb talús de terra amb vegetació presentaven seriosos problemes d’estabilitat. El projecte ha permès reforçar l’estabilitat dels marges i la seguretat en zona urbana, a més d’optimitzar al màxim possible la naturalitat, la biodiversitat i la connectivitat del rec, la construcció d’un mur de gabions a cada marge i afavorir la integració de la infraestructura amb pedra de travertí.

Durant els treballs, s’ha instal·lat també comporta basculant per regular els cabals dels recs i la cota de l’estany i revegetat el marge sud entre el canal i el camí amb espècies autòctones i pròpies de les comunitats de l’entorn de l’estany. A més, la nova comporta permet el pas de la fauna de l’estany.

Els treballs estaven pressupostats en poc més de 107.000 euros i finalment han suposat una inversió de prop de 93.000 euros. S’han finançat fins al 70% amb aportacions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El rec d’en Teixidor és, juntament amb el rec de ca n’Hort, un dels primers que es van construir per regular el cabal de l’estany, permetent el desguàs i regulant la sortida d’aigua mitjançant bagants regulables.

Durant els treballs, s’ha instal·lat també comporta basculant per regular els cabals dels recs i la cota de l’estany i revegetat el marge sud entre el canal i el camí amb espècies autòctones i pròpies de les comunitats de l’entorn de l’estany. A més, la nova comporta permet el pas de la fauna de l’estany.

Els treballs estaven pressupostats en poc més de 107.000 euros i finalment han suposat una inversió de prop de 93.000 euros. S’han finançat fins al 70% amb aportacions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El rec d’en Teixidor és, juntament amb el rec de ca n’Hort, un dels primers que es van construir per regular el cabal de l’estany, permetent el desguàs i regulant la sortida d’aigua mitjançant bagants regulables.