Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consorci de l’Estany enllesteix les obres de conservació i millora de l’itinerari a peu pel Pla dels Estanyols de la Puda

Les actuacions permeten al visitant gaudir dels aiguamolls de la Puda i els estanyols de la Cendra i de Montalt, dels hàbitats singulars i la fauna amb la millora d’accessibilitat de l’itinerari 2 Ruta de la Puda i les Estunes. Les obres s’han realitzat en tres mesos i han suposat una inversió d’uns 38.000 euros, que ha finançat majoritàriament la Diputació de Girona

divendres 28 febrer 2020

El Consorci de l’Estany ha enllestit les obres de conservació i millora emmarcades en el Pla dels Estanyols, a la zona sud del municipi de Banyoles. L’objectiu principal de les actuacions realitzades ha estat potenciar el gaudi i la visita de les persones a un espai tan singular i compatibilitzar-ho amb el desenvolupament dels hàbitats naturals i les espècies d’interès del sud de l’Estany. Per altra banda, també s’ha millorar l’estructura forestal dels boscos de salzes i freixes de dues finques públiques d’aquesta zona. En conjunt, fer compatible el trànsit dels visitants i la conservació de la natura.

Les obres han durat tres mesos, han tingut un cost total de 38.164,77 euros, subvencionats en un 83,5% per la Diputació de Girona dins la campanya de suport als consorcis per a la realització de projectes per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural de l’any 2019.

Actuacions sobre la flora i les vies pedestres  

En concret, les actuacions s’han dividit en dos tipus: les de manteniment, encarades al tractament de la flora de l’entorn, i les d’inversió, consistents en la restauració i millora de les vies pedestres que recorren la zona, i que formen part de l’itinerari 2 Ruta de la Puda i les Estunes. Les finques compreses en les àrees on s’ha actuat es troben dins el municipi de Banyoles, són propietat de l’Ajuntament i estan gestionades pel Consorci; d’altra banda, s’inclouen íntegrament dins l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles i dins la Xarxa Natura 2000 i estan catalogades com a espai RAMSAR.

Pel que fa a les actuacions de manteniment, s’ha treballat en la del bosc de ribera de les finques 23 i 32 del Pla dels Estanyols a través de la retirada d’arbres caiguts, arbres en perill de caure i restes vegetals excessives acumulades. També s’han retirat arbres perillosos al sector de l’estanyol de la Cendra i s’han realitzat operacions de poda i sanejament arbori. La darrera actuació en els boscos d’aquests paratges es va fer el 2011. Des de llavors, s’havia deteriorat i havien caigut molts arbres, també havien proliferat espècies exòtiques invasores com el xuclamel japonès o la troana o palmeres.

Els treballs han permès l’eliminació d’aquestes exòtiques considerades invasores a l’Estany i que provenen dels jardins de la ciutat. Són plantes ornamentals no volgudes. També s’ha actuat desbrossant bardisses molt denses. S’ha treballat per aconseguir una millor fisonomia del bosc de ribera, una millor imatge paisatgística i una millor qualitat als hàbitats naturals i singulars de l’entorn de l’Estany.

Pel que fa a les vies, les actuacions han consistit en la restauració de dues passeres de la Ruta 2 –una al voltant de l’estanyol de la Cendra i l’altra a prop de la Puda– i la millora de dos trams de camí del mateix itinerari. Les passeres anteriors, en estat de deteriorament i poc accessibles, s’han substituït per unes de noves, que segueixen el model tipus que des del Consorci s’està unificant dins l’Espai Natural. Són passeres de fusta tractada de pi autoclavat amb tractament fitosanitari, s’ha millorat l’amplada i els elements de suport i en punts concrets s’ha millorat l’accessibilitat per adaptar-lo al pas de persones amb mobilitat reduïda.

Aquestes noves passeres se sumen a la que es va reformar a finals de 2018 i que també ressegueix una part de la riba de l’estanyol de la Cendra. D’altra banda, els trams de camí també s’han eixamplat per adaptar-los als camins de la mateixa tipologia de la resta de l’Espai Natural i se n’ha rebaixat el terreny adjacent per adaptar-se a l’hàbitat de les zones humides i inundables. Les tasques de jardineria i treball forestal bàsics, així com la construcció de les passeres de fusta, han estat a càrrec del Centre El Puig del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.  

Sostenibilitat i accessibilitat

Les actuacions dutes a terme al Pla dels Estanyols s’emmarquen en la tasca que el Consorci de l’Estany realitza des de 2004, quan es va crear aquesta entitat pública a partir de la subvenció del primer Projecte LIFE Natura i l’impuls dels ajuntaments de Banyoles i Porqueres, la Diputació de Girona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, la missió del Consorci de l’Estany és fomentar i ordenar l’aprofitament racional i sostenible dels recursos de l’espai i preservar la flora i la fauna autòctones, especialment les espècies protegides, per tal d’afavorir l’equilibri ecològic del sistema natural de l’estany i la conca lacustre. Al mateix temps, es vol fer compatible aquest objectiu amb l’activitat humana respectuosa amb el patrimoni natural, de manera que les rutes que el travessen suposin el mínim impacte en l’entorn i puguin ser accessibles per a tothom. 

Pel que fa al seguiment d’aquests darrers treballs efectuats al Pla dels Estanyols, a partir de la primavera d’enguany les brigades pròpies del Consorci realitzaran actuacions per controlar la possible rebrotada d’espècies vegetals al·lòctones.