Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Banyoles bonificarà les noves construccions que incorporin plaques solars

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat avui les Ordenances Fiscals per al 2020 que preveuen un increment de l’IBI en un 4%

dilluns 28 octubre 2019

L’Ajuntament de Banyoles bonificarà l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a les noves construccions que incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar. El consistori ha aprovat avui les Ordenances Fiscals per a l’any vinent que preveuen, entre altres, un increment de l’IBI del 4%.

L’alcalde Miquel Noguer ha recordat que “nosaltres venim d’una situació de congelació de taxes i d’impostos des de 2011 i, fins i tot, l’IBI s’ha rebaixat en dues ocasions, en els anys 2013 i 2017”. En aquest sentit, Noguer ha explicat que “malgrat no s’han incrementat els tipus impositius ni les tarifes dels tributs municipals, els costos dels serveis han augmentat, així com també l’IPC a Catalunya”. En el cas de l’IPC, en el període entre 2012 i 2019, ha patit un increment acumulat del 6’7%.

Miquel Noguer ha volgut remarcar que “pel proper any es preveu una alta pressió en les despeses, principalment amb un augment dels costos de personal, principalment per la modificació de llocs treball que es va aprovar l’any 2017, i un augment considerable en manteniments d’equipaments, subministraments i prestació de serveis”. Per tot això, el ple de l’Ajuntament ha aprovat augmentar l’IBI en un 4%, tant en béns de naturalesa urbana com rústica i especials. L’alcalde ha destacat que “aquest augment és sempre per sota de l’IPC acumulat en el darrer període i mantenim d’aquesta manera el que sempre hem dit, que no apujaríem mai els impostos per sobre del cost de la vida”.

Pel que fa a la resta de taxes, es mantenen sense canvis l’Impost sobre Activitats Econòmiques i també es manté igual l’impost del cànon de l’aigua.

Les Ordenances Fiscals per a 2020 preveuen també una bonificació del 95% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per aquelles noves construccions que incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar.

Les ordenances preveuen també un increment del 3’5% en els preus públics i taxes per a la prestació de serveis i activitats administratives, així com en les taxes d’ocupació de via pública.

Per últim, i pel que fa a la taxa per al servei de gestió de residus, Miquel Noguer ha explicat que “les entrades a l’abocador s’han incrementat en uns cinc euros per tona i això ens obliga a augmentar la taxa de 120 euros anuals a 130 anuals per a locals i habitatges plurifamiliars i de 125 a 140 euros anuals per als habitatges unifamiliars”.