Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Banyoles aprova el pressupost per 2020

Se situa prop del 21 milions d’euros dels quals més de 2,6 milions d’euros es destinaran a inversions. La finalització de les obres de reforma del Museu Arqueològic és la principal inversió per a 2020

dimarts 03 desembre 2019

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat inicialment aquest vespre en la sessió ordinària del ple municipal el pressupost per a l’exercici 2020 del consistori. El pressupost preveu més de 2,6 milions d’euros d’inversions, entre les quals està prevista la finalització de la reforma del Museu Arqueològic, diverses millores al sanejament de la ciutat i al rec de Can Teixidor i els treballs de millora del carrer Joan XXIII.

El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles per 2020 és de 20.643.760€, el que suposa un increment del 4’76% respecte 2019. La regidora d’Hisenda, Gemma Feixas, ha destacat que “aquest increment es deu principalment a l’augment de la despesa, tant pel que fa al personal municipal, per la revaloratizació dels llocs de treball i l’increment salarial previst, així com per l’increment de les despeses de béns i serveis”.

Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incloent el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany, el pressupost ascendeix a 20.971.736€, amb un augment en aquest cas del 4,57%.

El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari ascendeix a 18.295.660€, el que suposa un increment del 3,25% respecte 2019. Aquest augment es deu, en part, als increments previstos a les Ordenances Fiscals, així com a l’augment de les transferències corrents, que està previst que s’incrementin en un 5,45%, i de la recaptació d’impostos indirectes com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o les plusvàlues.

En referència a les despeses corrents i amortitzacions financeres, ascendeixen a un total de 18.029.360€, el que significa un augment del 4,95% respecte 2019. Aquest increment es deu principalment a l’augment del capítol I, de despeses de personal, que s’incrementarà durant el 2020 en un 6,44% motivat per la revalorització dels llocs de treball, que porta aplicant l’Ajuntament des de fa dos anys i que culminarà el 2021, i per l’increment salarial previst d’entre el 2 i el 3%. L’augment de la despesa també s’incrementa en el capítol II, de compra de béns i serveis, que engloba contractes de manteniment, assegurances o subministraments i que puja un 6,42% respecte 2019.

Pel que fa a l’endeutament a llarg termini és de 1.675.000€, que correspon al deute amortitzat aquest any 2019. La ràtio d’endeutament (la diferència entre el deute viu i els ingressos corrents) per a finals de l’exercici 2020 es preveu del 46,23%, per sota del límit que es fixa en el 75% en el sector públic.

Per vuitè any consecutiu, l’Ajuntament de Banyoles preveu un estalvi net significatiu (la diferència entre els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries més l’amortització del deute) que ascendeix a 460.496,27€, el que representa un 18% menys que 2019, tot i que representa un 2,52% dels ingressos corrents previstos pel 2020.  

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que es tracta “d’un pressupost rigorós, que dona resposta a les necessitats de la ciutat, mantenint un bon nivell d’inversions, tot i la incertesa política a Catalunya i a l’Estat”.

 

Noves inversions

Pel que fa a les inversions, la inversió prevista per 2020 és de 2.614.400€, un 2,50% més respecte 2019, tant provinents de fons propis com d’altres administracions. La principal inversió serà la finalització de les obres de reforma del Museu Arqueològic, amb una inversió prevista de 490.000€. Entre altres, també es preveuen diferents obres de sanejament (421.500€), compres de patrimoni (273.500€), l’arranjament del carrer Joan XXIII (270.000€), millores a la via pública (150.000€), així com la redacció del projecte de la nova biblioteca (120.000€).