Consorci Esportiu
Search
feina en xarxa

Feina en Xarxa - Alta Oferta


Dades d'identificació de l'empresa










Dades d'identificació de la persona sol·licitant




Dades de l'oferta laboral


  • Oferta express (marqueu si necessiteu candidats d'incorporació immediata)
  • Persones amb discapacitat (marqueu si la vostra oferta va dirigida a col·lectius de persones amb discapacitat)







Laboral indefinit
Laboral temporal
Mercantil (només ofertes)
Laboral indefinit
Parcial
Parcial matí
Parcial tarda
Intensiva







  • Disponibilitat de vehicle
  • Disponibilitat per viatjar
  • Automòbil
  • Furgoneta
  • Camió
  • Moto

Declaració

La persona sol·licitant declara:

» Que l'empresa està assabentada que el servei "Treball en Xarxa" de l'Ajuntament de Banyoles és un servei públic que no representa cap cost per a l'empresa i que actua com a intermediari entre la persona demandant i les empreses.

» Que l'empresa accepta que es farà difusió entre els diferents mitjans de comunicació (taulers d'anuncis i web del servei i del portal Feina Activa) sobre les condicions de l'oferta laboral d'acord amb la informació que hagi rebut, i declara que les condicions laborals que s'ofereixen corresponen a la informació publicada.

» Que en cas que el servei faciliti dades sobre els candidats, l'empresa es compromet al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i Reial decret 94/99, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal. Atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de la protecció prevista en la llei esmentada, declara que no es farà un mal ús d'aquestes dades i que només s'utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura dels llocs de treball que s'ofereixen.

» Que accepta les condicions de gestió i tancament de l'oferta. En cas de no cobrir la vacant, es posarà fi a la gestió, i així serà possible generar una nova sol·licitud per tal de facilitar la recerca de nous candidats.

» Que comunicarà el resultat de la selecció al servei "Treball en Xarxa" de l'Ajuntament de Banyoles en un termini màxim de 15 dies després que aquesta hagi finalitzat.

  • Declaro que totes les dades són certes i estic d'acord amb les condicions del Servei.
Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | comunicacio@ajbanyoles.org | NIF P1701600G